آشنایی با برتراند راسل برتراند راسل، پیشگام تحلیل منطقی و مدافع سرسخت تجربه‌گرایی بود. او در مسائل پُر اهمیتی نظیر چگونگی کارکرد ذهن، شیوۀ تجربه کردن جهان پیرامون، ذات واقعی معنای کلمات و جملات بحث و فحص کرد، و از این طریق ابزارهای علمی و فلسفی ارزشمندی برای ما به ارمغان آورد؛ اما تلاش وی برای جستجوی حقیقت فقط به فرمول‌های خشک منطق محدود نماند، فعالیت‌های اجتماعی او در دفاع از حق رأی زنان، صلح، حقوق مردم جهان سوم و انتقاد شدید از حکومت‌های تمامیت‌خواه بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت علمی و فلسفی وی به شمار می‌آید. http://bertrandrussell2.mihanblog.com 2020-08-12T14:00:46+01:00 text/html 2017-05-29T14:31:46+01:00 bertrandrussell2.mihanblog.com Free Man وجود و ماهیت خدا http://bertrandrussell2.mihanblog.com/post/66 <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8297743434/Russell_Vojud_va_Maahiyat_e_Xodaa_cover.jpg" imageanchor="1" style="background-color: black; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="1" data-original-height="581" data-original-width="410" height="320" src="http://s9.picofile.com/file/8297743434/Russell_Vojud_va_Maahiyat_e_Xodaa_cover.jpgg" width="225"></a></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;tahoma&quot; , &quot;sans-serif&quot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;tahoma&quot; , &quot;sans-serif&quot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">وجود و ماهیت خدا</span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;tahoma&quot; , &quot;sans-serif&quot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">برگردان: امیر کشفی</span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;tahoma&quot; , &quot;sans-serif&quot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><br></div></div> text/html 2016-04-06T18:50:17+01:00 bertrandrussell2.mihanblog.com Free Man نشانی تازه تارنمای آشنایی با برتراند راسل http://bertrandrussell2.mihanblog.com/post/65 <div align="center"><font size="3"><img src="http://s7.picofile.com/file/8245692392/Warning.png" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></font><br></div><font size="3">با سلام<br></font><div align="justify"><font size="3">به منظور حفظ مطالب این تارنما، وبلاگ دیگری در بلاگر ایجاد شده و این دو تارنما با هم به‌روز رسانی خواهد شد. در صورت بروز هرگونه مشکلی برای این تارنما فقط تارنمای تازه را دنبال کنید. همان‌طور که می‌دانید پیش‌تر تارنمای راسل با نشانی دیگری در دسترس شما بود که با مسدود شدن آن این تارنما را ایجاد کردیم. با سپاس از شما همراهان همیشگی.</font><br></div><font size="3"><br>مدیران تارنما.<br><br><br></font><div align="center"><b><font size="3">نشانی تازه ما:</font></b><br></div><br><b style="direction: ltr;"><br></b><div align="center"><font size="5"><b><span style="direction: ltr;"><a href="http://persian-bertrand-russell.blogspot.com/" target="_blank" title="نشانی تازه تارنما">http://Persian-Bertrand-Russell.blogspot.com</a></span></b></font><br></div> text/html 2016-01-10T10:03:31+01:00 bertrandrussell2.mihanblog.com Free Man دانلود آشنایی با برتراند راسل http://bertrandrussell2.mihanblog.com/post/62 <div align="center"><font size="3"><b><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8232620676/Ashanee_Ba_Russell.jpg" alt="آشنایی با برتراند راسل" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></b></font></div> text/html 2015-09-26T15:23:42+01:00 bertrandrussell2.mihanblog.com Free Man دانلود ماهیت و تأثیر دین http://bertrandrussell2.mihanblog.com/post/60 <div align="center"><font size="3"><b><br>ماهیت و تأثیر دین<br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8214184834/Russell_Maahyyat_va_Ta_sire_Dyn_Cover.jpg" alt="ماهیت و تأثیر دین" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font></div> text/html 2015-01-08T07:58:03+01:00 bertrandrussell2.mihanblog.com Free Man دانلود آیا خدایی وجود دارد؟ http://bertrandrussell2.mihanblog.com/post/59 <br><div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8162414650/Cover.jpg" alt="آیا خدایی هست" align="bottom" border="1" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-08-24T05:58:43+01:00 bertrandrussell2.mihanblog.com Free Man آخرین پیام برتراند راسل http://bertrandrussell2.mihanblog.com/post/58 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8136773018/781_10151897486372874_959890977_n.png" alt="آخرین پیام برتراند راسل" align="bottom" border="0" height="435" hspace="0" vspace="0" width="449"></div> text/html 2014-06-12T16:31:02+01:00 bertrandrussell2.mihanblog.com Free Man دانلود قدرت دولت و فرد http://bertrandrussell2.mihanblog.com/post/57 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8126439434/Authority_and_the_Individual_Russell_Bertrand.jpg" alt="" align="bottom" border="1" height="425" hspace="0" vspace="0" width="300"></div><p></p> text/html 2013-11-04T03:30:03+01:00 bertrandrussell2.mihanblog.com Free Man سه اشتیاق برتراند راسل http://bertrandrussell2.mihanblog.com/post/56 <div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/7990825913/The_three_passions.jpg" alt="سه اشتیاق برتراند راسل" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-10-10T01:44:27+01:00 bertrandrussell2.mihanblog.com Free Man دانلود لااَدری کیست؟ http://bertrandrussell2.mihanblog.com/post/55 <div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/7966514080/Russell_Lâadry_Kyst.jpg" alt="لااَدری کیست؟" align="bottom" border="1" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-09-18T22:15:34+01:00 bertrandrussell2.mihanblog.com Free Man دانلود آموزش و زندگی بهتر http://bertrandrussell2.mihanblog.com/post/54 <div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7844593652/Education.jpg" alt="جلد آموزش و زندگی بهتر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-09-09T06:01:24+01:00 bertrandrussell2.mihanblog.com Free Man دانلود ماهیت دین http://bertrandrussell2.mihanblog.com/post/53 <div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7929765478/Cover.jpg" alt="ماهیت دین" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-07-16T03:55:06+01:00 bertrandrussell2.mihanblog.com Free Man دانلود برتراند راسل در مقام فیلسوف http://bertrandrussell2.mihanblog.com/post/52 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7848016662/Russell_as_philosopher.jpg" alt="جلد برتراند راسل در مقام فیلسوف" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-05-01T04:08:27+01:00 bertrandrussell2.mihanblog.com Free Man دانلود اخلاق و سیاست در جامعه http://bertrandrussell2.mihanblog.com/post/51 <div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7717541284/human_society_in_ethics_and_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-04-26T05:58:34+01:00 bertrandrussell2.mihanblog.com Free Man دانلود اتمیسم منطقی http://bertrandrussell2.mihanblog.com/post/50 <div align="center"><img src="http://ketabnak.com/images/covers/atomism_manteghi.jpg" alt="دانلود اتمیسم منطقی" align="bottom" border="0" height="425" hspace="0" vspace="0" width="300"></div> text/html 2013-04-21T00:25:33+01:00 bertrandrussell2.mihanblog.com Free Man دانلود آزاداندیشی و تبلیغات رسمی http://bertrandrussell2.mihanblog.com/post/48 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7734423010/Russell_Aazaadandishi_va_Pr.jpg" alt="آزاداندیشی و تبلیغات رسمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div>